Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har investeret i deres anden PALOMAT - PALOMAT Greenline som udelukkende er el-drevet. En investering der gør, at medarbejderne skånes for de manuelle palleløft og energiniveauet sænkes. 

”Før vi investerede i vores første PALOMAT i 2006 foregik håndteringen af paller manuelt - den enkelte medarbejder løftede og flyttede pallerne selv. Det var hårdt arbejde og da vi begyndte at ansætte kvinder i varemodtagelsen, kunne vi se, at det ikke var en optimal situation for vores medarbejdere”, fortæller Susanne Lindballe, Mellemleder i økonomiafdelingen på Sydvestjysk Sygehus.

På Sydvestjysk Sygehus håndterer de ca. 120 paller hver uge. Sygehusets to PALOMATer er placeret på lagrene i henholdvis kælderen og i stueplan. Fyldte paller ankommer i varemodtagelsen i stueplan og transportes til lagrene. Når pallerne er tømte, stables de i PALOMATen vha. en løftevogn.

En eskalerende varemængde gjorde investeringen i endnu en PALOMAT en realitet.

Susanne Lindballe tilføjer, ”Vi er meget bevidste om at investere rigtigt i forhold til energiforbrug og miljø. Det er en mærkesag for hele Region Syddanmark. Derfor var det ikke svært at beslutte, at vores PALOMAT nr. 2 skulle være en PALOMAT Greenline”.

”Vi er utroligt glade for vores PALOMATer. Håndteringen af pallerne er blevet meget lettere, vores medarbejdere har meget færre manuelle løft og pallerne fylder meget mindre” afslutter Susanne Lindballe.

 

Med PALOMAT har Sydvestjysk Sygehus opnået:

  • En lettere og mere brugervenlig pallehåndtering

  • Færre tunge manuelle løft 

  • Forbedring af arbejdsmiljøet

  • Mere orden på lagrene 

  • En energi- og miljørigtig løsning 
     

Fakta: Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er en del af Region Syddanmark. Sygehuset behandler patienter indenfor næsten alle specialer, såvel medicinske som kirurgiske. Sygehuset har 500 sengepladser og omkring 2500 ansatte.
 


PALOMAT case - Sydvestjysk Sygehus har både deres medarbejdere og miljøet i fokus
 

 

Mere orden · Bedre arbejdsmiljø · Øget indtjening

@2017 - PALOMAT®